Garantie

Op de verbruiksartikelen zoals de flights en shafts  wordt geen garantie verleend. Wel op productiefouten van de kabinetten, cijferring van de borden, etuis en kleding. De garantietermijn is 6 maanden. Wil je aanspraak maken op de garantie, dan  kun je ons een mail sturen naar: info@dartshopmadhouse.nl met vermelding van de gebreken.

  
 

 

© DARTSHOP MADHOUSE - all rights reserved